L’Associació Mileva per a l’eradicació de la violència de gènere i familiar de Vic, és el resultat de la iniciativa d’un grup de persones de la ciutat de Vic, que vam sentir la necessitat d’implicar-nos d’una forma activa i compromesa per a l’eradicació de la violència de gènere.

Tots sabem que hi ha un dia internacional per a la no violència de gènere, però vam pensar que un dia és poc per recordar i sensibilitzar la ciutadania envers aquesta problemàtica.

Per això vam decidir crear l’associació, i implicar entitats o associacions i fer un treball més continuat i divers, per així trencar el silenci, i que es perdi la por i la vergonya a parlar-ne. No podem quedar-nos passius i evadir la realitat.